« » x
(2019-08-20)
BEZPŁATNA ADAPTACJA W PRZEDSZKOLU!!! Zadzwoń, aby uzyskać więcej informacji. Więcej »
parkowe-przedszkole-facebook
parkowe-przedszkole-panorama
Przedszkole w obiektywie - Jaracza 45
Przedszkole w obiektywie - Krzewowa 10
Park i plac zabaw - Krzewowa 10

O PRZEDSZKOLU

Program

Oferta edukacyjna:

Zgodnie z założeniami obowiązującej podstawy programowej zasadniczym celem edukacji przedszkolnej jest wspomaganie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dzieci.

Wspieranie dziecka w jego wielostronnym rozwoju odbywa się przede wszystkim poprzez rozwijanie głównych form aktywności dziecięcej jakimi są różnorodne zabawy, gry o charakterze dydaktycznym, aktywność ruchowa.

Pedagogika wieku dziecięcego, w indywidualnym rozwoju dziecka dostrzega następujące aspekty:

 • zdobywanie wiedzy,
 • ćwiczenie i doskonalenie umiejętności,
 • odkrywanie uzdolnień i możliwości,
 • rozwijanie uczuć.

Będziemy je rozwijać w pod kierunkiem dobrze przygotowanych i twórczych nauczycieli, których pasją zawodową jest praca z dziećmi.

W rozliczeniu tygodniowym (zgodnie z podstawą programową) czas pobytu dziecka w przedszkolu zagospodarowany jest następująco:

 • co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela, ale zawsze w jego obecności),
 • co najmniej 1/5 czasu, a w przypadku dzieci młodszych t.j. 3,4 latków - 1/4 czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, w parku (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze),
 • najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
 • pozostały czas 2/5 nauczyciel może dowolnie zagospodarować. W naszym przedszkolu będziemy poznawać tajniki malarstwa, przygotowywać przedstawienia, słuchać muzyki.

W pracy z dziećmi wykorzystujemy wyróżniony w konkursie zorganizowanym przez CODN oraz MEN program autorstwa Iwony Brody "Od przedszkolaka do pierwszaka" WSiP 2010. Wspomagająco posłużymy się programami z zakresu:

 • edukacji zdrowotnej-Edukacja zdrowotna-program przeznaczony dla przedszkoli Krystyny Dudkiewicz i Krystyny Kamińskiej Nasza Księgarnia,
 • edukacji matematycznej Dziecięca matematyka - Program dla przedszkoli E.Gruszczyk-Kolczyńska,E.Zielińska WSiP,
 • edukacji przez sztukę: Program edukacji teatralnej dla dzieci3-6 lat A.Kubus, E.KubatWSiP